Dobili smo obavijest iz Ministarstva poljoprivrede kako je samo mali broj anonimnih Anketnih upitnika, a koji su poslane u broju 2. časopisa „Hrvatska pčela“, popunjen te dostavljen Ministarstvu poljoprivrede.

Ministarstvo poljoprivrede kao kontakt točka zadužena za upravljanje Nacionalnim pčelarskim programom, svake godine dostavlja podatke o sektoru pčelarstva prema Europskoj Komisiji.

Isto tako svake 3 godine izrađuje se novi Nacionalni pčelarski program za koji je potrebno izraditi uvodni dio koji je sastavljen od podataka koji su navedeni u Anketnom upitniku koji Vam dostavljamo.

Stoga, molimo Vas da što točnije ispunite dostavljeni upitnik, a u cilju što kvalitetnije izrade budućeg programa, kao i vjerodostojnog prezentiranja sektora pčelarstva.

PDF – Anketa