Poštovane pčelarke, pčelari i članovi društva,

u nastavku vam dosnosimo zapisnik sa skupštine koja se je održala elektronski 25. i 26. siječnja 2022. godine, te plan aktivnosti društva za 2022. godinu.

PDF – Zapisnik elektronske skupštine

PDF – Plan aktivnosti Društva za 2022. godinu