Dana 15.06.2022. godine, djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, provest će prvu dezinsekciju suzbijanja odraslih komaraca ULV postupkom hladnog orošavanja – uređajem sa automobilske prikolice i toplim zamagljivanjem – ručnim uređajima sa zemlje na području grada Duge Rese.
Suzbijanje krilatica provoditi će se na sljedećim lokacijama u gradu Duga Resi:

  1. Park dr. Franje Tuđmana – područje amfiteatra
  2. Gradsko kupalište u Duga Resi

Akcije će se provoditi u ranim jutarnjim satima (5:00 – 6:00 h), biocidnim pripravkom koji je upisan u registar biocidnih pripravaka temeljem rješenja izdanog od Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.

Molimo Vas da obavijestite pčelare da navedenim lokacijama u vremenu trajanja akcije, pčele drže zatvorene u košnicama.

U slučaju lošeg vremena (kiša, vjetar), akcija se pomiče na sljedeći vremenski povoljni dan.