Poštovani pčelari,

u nastavku vam donosimo obavijest o trećoj adulticidnoj dezinsekciji komaraca na području grada Karlovca u 2022. godini.

Pažljivo pročitajte datume i područje te na vrijeme zaštitite svoje pčele!

PDF – 3. dezinskecija komaraca – Karlovac 2022.