Poštovani pčelari,
u nastavku vam donosimo obrazac – Prilog 3 Godišnja dojava broja pčelinjih zajednica.

PDF – Godišnja dojava broja pčelinjih zajednica – 2024

AŽURIRANJE PODATAKA U EVIDENCIJI PČELARA I PČELINJAKA (EPP) ZA 2024. GODINU

Temeljem Delegirane uredbe EU 2021/126. i važećeg Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše, zaključno do dana 31. 12. 2023. godine obavljat će se prikupljanje podataka za ažuriranje Evidencije pčelara i pčelinjaka (EPP) za 2024. godinu.

Ovim obrazloženjem dajemo naglasak na radnje koje treba poštovati prilikom predaje podataka za ažuriranje EPP 2024.:

OBRAZAC MORA BITI POPUNJEN ČITKO I VELIKIM TISKANIM SLOVIMA.

Prikupljanje podataka za ažuriranje EPP obavlja se u jesenskom razdoblju od 01. rujna do zaključno 31. prosinca 2023. godine. Propisani obrasci čine prilog 2 i prilog 3 važećem Pravilniku o držanju pčela i katastru pčelinje paše. Svaka Godišnja dojava (Prilog 3) ili Upis u EPP (Prilog 2) mora biti potpisana od strane pčelara i s upisanim datumom (isključivo od 01. rujna do 31. prosinca 2023. godine).

Kopiju predanog Priloga 2 ili Priloga 3 mora imati i sam pčelar u vlastitoj arhivi, za slučaj kontrola.

Za točnost podatka navedenih u obrascu 3 – Godišnja dojava broja pčelinjih zajednica, odgovoran je pčelar koji istinitost podataka jamči svojim potpisom. Pozivaju se pčelari da u naprijed navedene obrasce upisuju trenutno stanje broja pčelinjih zajednica na svojim pčelinjacima (pčelinje zajednice spremne za prezimljavanje).

Obrazac godišnje dojave moguće je predati povjereniku na jedan od sljedećih načina:

 OSOBNO, utorak, 5.12.2023. od 16:00 do 18:00 u prostoriji PD Karlovac, Kralja Tomislava 19  (ulaz u prostoriju nalazi se u dvorištu zgrade Hrvatske gospodarske komore)

– PUTEM E-MAILA, branko.profozic@gmail.com – pčelar mora dostaviti jasno čitljiv scan (presliku) Priloga 3. povjereniku. Povjerenik na mailom zaprimljen Prilog 3 odgovara kratkim mailom potvrde primitka. Ukoliko od povjerenika ne zaprimite potvrdu primitka provjerite uspješnost slanja e-maila. Zaprimljenom godišnjom dojavom smatra se isključivo ona čiji primitak je povjerenik potvrdio.

Slanje preporučeno s povratnicom – Branko Profozić, Mostanje 84B, 47000 Karlova. Zaprimljenom godišnjom dojavom smatra se isključivo ona za koju pčelar posjeduje povratnicu s potvrdom primitka.

Ažuriranje EPP za 2024. godinu pčelarima se ne naplaćuje.

Ažuriranjem Evidencije pčelara i pčelinjaka za 2024. godinu, pčelar ostvaruje pravo na subvencije u pčelarstvu (državne i lokalne), potvrde za registraciju pčelarskih vozila, „plavi dizel“, nacionalnu staklenku za med te sva ostala prava koja proizlaze temeljem broja pčelinjih zajednica iz Evidencije pčelara i pčelinjaka u 2024. godini.

Molimo Vas da u slučaju nejasnoća kontaktirate povjerenika na broj mobitela 092 108 4859.