TEHNOLOGIJA PČELARSTVA

Pčelarstvo je važna gospodarska aktivnost koja pridonosi zaštiti okoliša, očuvanju prirodne ravnoteže u ekosustavima, očuvanju biološke raznolikosti te unaprjeđenju poljoprivredne i šumarske proizvodnje putem oprašivanja.
U usporedbi s konvecionalnim pčelarstvom u mnogim zemljama ekološko pčelarstvo još nije dovoljno razvijeno.Međutim pojedine zemlje su postigle značajan razvoj u ekološkom pčelarstvu poput Brazila koji je na prvom mjestu s proizvodnjom od oko 40.000 tona ili Argentine koja je na drugom mjestu.Na području Europske unije lider je Italija s oko 100.000 certificiranih košnica, a slijede je Španjolska s oko 57.600 košnica i Bugarska s oko 44.861 košnicom.Značajan razvoj bilježi i Makedonija s ukupno oko 15.000 košnica.

EKOLOŠKO PČELARSTVO

Za pčelarstvo je važno istaknuti da je svaki pčelar bio on ekološki ili konvecionalni, on je ekološki ali samo u dijelu :
1. očuvanja biljne raznolikosti i oprašivanja
2. proizvodnje najčiščeg i najljekovitijeg prirodnog proizvoda životinjskog podrijetla
3. pčela umire ne ugiba
daljnja podjela na konvecionalno i ekološko pčelarstvo je zakonska regulativa i rezultat je dobivanja certifikata odnosno znaka “Ekološki proizvod Hrvatske”za ekološko pčelarstvo.

Rezultat tretiranja kemijskim lijekovima:

Zagađujemo: sebe, pčelara, pčele, zajednicu, med, ostale proizvode iz košnice, saće, okoliš.

EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA-PČELARSTVO

U razvijenim zemljama Europe postoji već oko 30 godina.
Hrvatska je preuzela od Europe ekološko pčelarstvo zajedno sa njihovim normativima.
U našem Saboru Zakon o ekološkoj poljoprivredi je donesen 2001.god. sa izmjenama 2007.god. koji je usklađen prema zakonima i standardima Europske Unije.
Narodne novine 12/01, 10/07,139/10

Ekološka poljoprivredna proizvodnja:

je poseban sustav održivog gospodarenja u poljoprivredi koji obuhvaća uzgoj bilja, životinja i proizvodnju hrane uključivši ekološke, gospodarske, društvene, tehničko-tehnološke norme za svoj razvoj, poširenje i opravdano ostojanje.
Ekološki poljoprivredni proizvod:

je proizvod koji je proizveden u ekološkoj poljoprivredi, poštivajući stroge ekološke norme i pravila koji su propisani Zakonom o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Određivanje pčelarskih proizvoda kao ekološki proizvedenih proizvoda usko je vezano uz:

– tretman košnica
– kakvoću okoliša
– uvjeti: vrcanja, prerade i skladištenja ekoloških pčelarskih proizvoda

Zašto se javlja ekološka poljoprivreda?

90-tih godina u zemljama zapadne Europe kada:
– farmaceutska industrija dostiže vrhunac u proizvodnji lijekova za ljude, životinje i biljni svijet
– pojavom novih neizlječivih bolesti
– upotreba kemije u prehrani-dodaci
– GMO
– globalno zagađenje
– ugrožavanje biljne raznolikosti
– svakodnevno nestajanje bilja i životinja sa našeg planeta nasuprot ovim negativnim kretanjima javlja se ekološka poljoprivreda

U ekološkom pčelarstvu želi se postići:

– proizvesti ekološki med
1. bez primjesa:
a. antibiotik
b. pesticida
c. rezidua
2. bez primjesa štetnih metala
a. olovo
b. kadmij
c. arsen
ili ako nije potpuno čist zbog gobalnog zagađenja, onda da su vrijednosti zagađenja ispod međunarodno priznatih normi koje ne štete ljudskom organizmu.

Što mora udovoljavati ekološki pčelinjak?

1. smještaj ekoloških pčelinjaka
2. smještaj ekoloških pčelinjih zajednica
3. ekološke satne osnove – vosak
4.tretiranje – liječenje pčelinjih zajednica
5.prihrana
6.ambalaža
7. sredstva za čiščenje
8. ekološka kontrola

– Smještaj ekološkog pčelinjaka

– na lokalno čistom prozoru, zakonom određenom i odobrenom od nadzorne stanice
– da na takvom prostoru ima dovoljno nektara i peluda od samoniklih bilja i cvijeta koje se ne tretira kemijskim sredstvia u polukrugu od 3km
– eko pčelinjak mora biti dovoljno udaljen od svih zagađivača
1. auto ceste
2. gradskog prstena
3. plantaža – voća, povrća
4. intenzivne – konvecionalne poljoprivrede
5. tovilišta
6. odlagališta otpada
7. spaLionica
8. šečerna i kandit tvornica
9. industrijskih zona
10. obavezna upotreba higijenske pojilice

– Smještaj ekoloških pčelinjih zajednica

1. Košnica mora biti od prirodnog materijala bez mogučeg rizika onečiščenja okoliša ili pčelinjih proizvoda (drvo – rogoz – šiblje – slama)
2. boja ekološka certificirana za ambalažu hrane, dječjih igračaka i pčelinjih nastambi
3.izbjegavati sve pocinčane dijelove posebno žicu za okvire
4. pribor pčelarra također je poželjno da bude prirodni ili od inoxa
5. ne koristiti: plastiku, stiropor Danas se na tržištu može naći sve od inoxa, žica, češljevi, podne rešetke osim matičnih rešetki koje su pocinčane, plastificirane i plastične

– Satne osnove moraju biti ekološke

– uvoz Njemačka, Slovenija – od poklopaca mednih okvira sa konvecionalnog pčelinjaka – potrebno je nekoliko godina
– da pčele nadograde saće – potrebna je jaka i dugotrajna paša
– vlastita izrada – od vlastitog voska kupovinom preše – aparata – 70kom/sat – Tretiranje – liječenje
– Najvažnija je dijagnostika i kontrola
 Sigurna sredstva
– kiseline: mravlja, mliječna, oksalna
– timol: apigard, apilife, thimovar, morana gel
– bienewahl: emulzija limunske i oksalne kiseline sa dodatkom eteričnih ulja

Manje sigurna sredstva

– eko varosan, thimovarosan – briketi
– ljekovito bilje
– propolis – dimljenje
– šečer u prahu

Nikako ne upotrebljavati kemijske preparate na bazi amitraza ili bilo kakvih drugih kemijskih preparara


Još o eko liječenju – tretiranju

– Mravlja kiselina

– to je karbonska kiselina, nalazi se u žalcu pčele i mrava, u znoju, mokrači, meduzi, gusjenici i koprivi – ima je u medu– Oksalna kiselina
– etan – dikarbosilna kiselina, nalazi se u kiselici , rabarbari, špinatu, rajčici i u medu– Timol
– “apigard”, “api life var” i “thimowar”
– ekstrakt biljke timjan
– majčina dušica
– Salicilna kiselina

– ekstrakt kore vrbe– KAS – 81

– Čaj pelina i bora– Bevital
– Bienvol
– Šečer– Štaub– Brašno
– Eterična ulja
– Octena kiselina – najvažnija karbonska kiselina – u vinskom octu – Prihrana
1. Stimulativna – vlastiti med i pelud, čajevi od ljekovitih trava sa šečerom od šečerne trske sa eko certifikatom
2. u posebnim sitaucijama – u slučaju suše, nepažnje i dr. sa dopuštenjem kontrolnog  tijela

– Ambalaža

1. Inox, rostfrej
2. Staklo
3. Kartonske kutije
4. Kartonske vrećice
5. Celofanske vrečice
6. Plastična ambalaža sa znakom čaše

– Sredstva za čiščenje

1. Voda
2. Kipuća voda
3. Para
4. Plamen
5. Ocat
6. Alkohol
7.Kaustična soda

– Ekološka kontrola – nadzor kontrolnog tijela

1. Ovlašteno kontrolno tijelo vrši nadzor najmanje dva puta u sezoni
BIOPA-a Osijek, Prva ekološka stanica Zagreb, Omišalj, Hrvatske šume
Sve nadzorne stanice izdaju i certifikat “Ekološki proizvod Hrvatske” osim Hrvatskih šuma 2. Ekološka kontrola Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja po nahođenju

– Registracija ekološkog pčelinjaka

1. Snimiti smještaj budučeg ekološkog pčelinjak
2. Pročitati brošuru: Korak do eko markice M.Ševar HZPSS
3. Prijaviti se jednoj – najbližoj nadzornoj stanici
4. Podnijeti zahtjev MPRRR za registraciju ekolokoškog pčelinjaka

– Potporeu EU

U EU su potpore u poljoprivredi PUNO VEĆE nego kod nas a posebno u ekološkoj poljoprivredi.
Najnovija vijest je da su poticaji u ekološkoj poljoprviredi veći za 30% od konvecionalne poljoprivrede.

POZAKONSKI AKTI EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE

– Pravilnik o ekološkoj proizvodnji životinjskih proizvoda NN-12/02, 10/07 i 80/13
– Pravilnik o preradi pakiranja, prijevozu i skladištenju ekoloških proizvoda NN 129/09
– Pravilnik o stručnom nadzoru u ekološkoj proizvodnji NN 13/02, 10/07, 62/08 i 146/09
– Pravilnik o uvijetima i načinu upisa u upisnik ekološke proizvodnje poljoprivrednih i ekoloških proizvoda NN 13/02 i 112/07
– Pravilnik o sustavu ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji NN 91/01, 25/08 i 61/09
– Pravilnik o deklaraciji i označavanju ekoloških proizvoda NN13/02, 10/07 i 64/09
– Korak do eko markice g.M.Ševar

SVE ŠTO SE ODNOSI NA EKOLOŠKO PČELARSTVO JE VRLO BLIZU ILI ISTOVJETNO SA DPP (dobrom pčelarskom praksom)