PČELARSKO DRUŠTVO KARLOVAC

47000 Karlovac, Kralja Tomislava 19 b
OIB:00309234222
IBAN: HR21 2340009 – 1100013316

UPRAVNI ODBOR

PREDSJEDNIK  –   IVICA BROZOVIĆ – 098/247297 ivica.brozovic@gmail.com

DOPREDSJEDNIK  –   ZLATKO ČERTAN – ljiljana.certan@ka.t-com.hr

TAJNIK  –   BRANKO PROFOZIĆ – 092/1084859 branko.profozic@gmail.com

BLAGAJNIK  –   FRANJO CAPAN – 098/241421 capan.franjo@gmail.com

PAŠNI POVJERENIK  –   BRANKO PROFOZIĆ – 092/1084859 branko.profozic@gmail.com

ČLAN  –   GRŽAN NIKOLA

ČLAN  –   JAKŠIĆ JOSIP

ČLAN  –   KLAJNŠEK CVETKA

ČLAN  –   KOVAČEVIĆ EMIL

ČLAN  –   LEGAT IVAN

ČLAN  –   MARKOVIČ MARIJAN

ČLAN  –   ŠĆULAC DRAGUTIN

ČLAN  –   VOLOVIĆ IVAN

NADZORNI ODBOR  –   ŠKOT IVAN

NADZORNI ODBOR  –   GAŠPARAC ANTON

NADZORNI ODBOR  –   MEJAŠIĆ NIKOLA

SUD ČASTI  –   Ljiljana Skale

SUD ČASTI  –   Drago Radočaj

SUD ČASTI  –   Rajko Novaković

Sastanci upravnog odbora održavaju se svaki prvi ponedjeljak u mjesecu od 19:00 sati.

Svi ostali mogu doći pola sata ranije ukoliko imaju nekih problema ili upita vezano uz pčelarstvo